Privacy policy

Hieronder tref u onze privacyverklaring aan. Onze privacy policy is van toepassing op al onze diensten, services en websites die door Golftime worden aangeboden.

Golftime Travel BV

Arnhemseweg 6

3817 CH Amersfoort, Nederland

Tel : +31 33 462 7200 (ma-vrij 09.00-17.30)

Mobiel : +31 6 553 73 918 (alleen in noodgevallen)

Fax : +31 33 480 28 71

 

1. Privacybescherming

Deze privacyverklaring is van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze website (www.golftime.nl) alsook op alle klanten die in contact staan of hebben gestaan met ons bedrijf met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten van Golftime. Wij respecteren de privacy van alle klanten en bezoekers en informeren u daarom over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

2. Websites derden

Deze privacyverklaring is slechts van toepassing op onze eigen diensten en overeenkomsten. Op onze website staan soms ook hyperlinks van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen en hebben daar geen invloed op. Dit betekent ook dat adverteerders of dienstverleners cookies gebruiken om uw clickgedrag op de website of advertentie bij te houden.

3. Cookiebeleid

Onze organisatie maakt gebruik van cookies op haar website. Wij maken gebruik van analytische software zodoende het algemene bezoekersverkeer op onze website te kunnen meten en eventuele fouten te kunnen herstellen of verbeteringen te kunnen doorvoeren. Zodra wij een cookie daarvoor plaatsen, zult u dit middels een melding zien op onze website, waarna u eerst toestemming zult moeten geven.

4. Persoonlijke gegevens

Golftime legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van haar afneemt of anderszins contact heeft met Golftime. Golftime gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht Golftime rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken (overigens kan dat laatste ook door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), dan kunt u een bericht sturen naar Golftime, Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort.

5. Registerplicht

Onze organisatie is per 25 mei 2018 en uit hoofde van de Europese AVG tot op zekere hoogte verplicht een register bij te houden indien wij zogenaamde bijzondere gegevens vastleggen én doorgeven aan derden (hotels, luchtvaartmaatschappij etc). Bijzondere gegevens zijn – vooralsnog - dié gegevens die ons of derden meer vertellen over uw mogelijke religieuze of medische achtergrond (denkt u bijvoorbeeld aan een dieet “geen varkensvlees“, een dieet “glutenvrij“, een wens “rolstoel mee“ etc). De wet, uitleg van de wet en jurisprudentie moet uitwijzen of wij deze verplichting werkelijk hebben. Wij willen u hier echter alvast over inlichten. Het register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens, om zodoende te kunnen controleren wélke bijzondere gegevens wij van onze klanten hebben, waar deze allemaal zijn vastgelegd en met wie deze data gedeeld is.

6. Overdracht aan derden

Zoals gezegd zal onze organisatie uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij een wettelijke verplichting of verordening hiertoe aanleiding geeft. Wij stellen de gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het maken van de reservering. Indien onze organisatie betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van haar bedrijfsmiddelen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en/of worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

7. Bewaartermijn en verplichte vastlegging data

a.De Belastingdienst verplicht bedrijven zever jaar lang een financiële administratie te bewaren. De facturen (reisovereenkomst) die wij opmaken, de betalingen die u en wij doen, de controle van onze administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar.

b. In het geval een vlucht onderdeel uitmaakt van uw reisovereenkomst met onze organisatie zijn wij nu al verplicht enkele gegevens aan te leveren aan de luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen worden in het kader van terrorismebestrijding en om zware criminaliteit op te sporen per medio 2018 verplicht hun reizigergegevens af te staan aan de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL). Deze afdeling is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee. Alle door u opgegeven persoonlijke informatie wordt verwerkt en geanalyseerd. Deze maatregel vloeit voort uit de Europese Passenger Name Record-richtlijn (PNR). De passagiersgegevens worden – na een half jaar geanonimiseerd - 5 jaar lang bewaard. Uw gegevens als de reservering, de gevlogen route, eventuele betaalgegevens, informatie over uw bagage en contactgegevens worden opgeslagen hiertoe. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met opsporingsinstanties in binnen- en buitenland, doch slechts voor het doel waarvoor de Richtlijn bedoeld is. Golftime heeft hier geen enkele invloed op.

8. Afmelden, inzage, klacht en verwijderen gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Golftime. Indien u geen prijs meer stelt op de informatie die u na opgave of verzoek via ons ontvangt, een klacht heeft of van uw recht gebruik wilt maken om wetenschap te verkrijgen over de oor ons vastgelegde personsgegevens, kunt u dit per e-mail doorgeven aan info@golftime.nl of per post aan het hierboven vermelde adres., t.a.v. Afmelding. Een zogenaamde opt-out knop is ook ingevoegd in onze nieuwsbrief indien u zich hiervoor hebt aangemeld, zodat u altijd zelf bepaalt of u nog een volgende mailing wilt ontvangen.

9. Social Media

Onze privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van Social Media als Twitter en Facebook, omdat wij hier geen enkele invloed op hebben. Twitter, Facebook, Instagram etc. kennen hun eigen privacy- en cookiebeleid.

10. Gegevens verzamelen door derden: IP-adres en logfiles

Wanneer u een website opent, leggen servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt. Deze zogenaamde serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van het bezoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken te genereren en/of surfgedrag te analyseren en om de website te optimaliseren. Het IP-adres worden doorgaans opgeslagen om de veiligheid van het netwerk te garanderen en om te controleren op inbreuk op enig intellectueel-eigendomsrecht of op enige andere overtreding van de Wet. Persoonsgegevens of IP-adressen, kunnen mogelijk gevorderd worden door de Stichting BREIN, Fiod, het Openbaar Ministerie etc. Wij zullen deze echter nooit vrijwillig afgeven, maar slechts als daar een formele vordering toe wordt overlegd of aan ten grondslag ligt.

11. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zijn. Wij zullen ons en u via deze privacyverklaring blijvend op de hoogte stellen van onze verplichtingen via de Autoriteit Persoonsgegevens. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving.

 

Laatste wijziging: 24-5-2018

 

Brochure aanvragen

Op uw gemak eerst even de brochure doornemen? Dat kan ook. Laat uw gegevens achter en we verzenden de brochure zo snel mogelijk.